วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตัวอย่างที่ 1 และการลงข้อมูล SPSS


เมื่อเรามีแบบสอบถามดังนี้ spss academic


แบบสอบถาม


ส่วนที่ 1


1. เพศ .....ชาย ......หญิง

2. อายุ..........ปี

3. ชั้นปี.........1. ปีหนึ่ง

........2. ปีสอง

....... 3. ปีสามขึ้นไป

4. สถานภาพ ......1. ภาคปกติ...........2. ภาคพิเศษ


การลงรหัสดังนี้


ให้ ID เป็นรหัสประจำตัว

sex แทนเพศ ให้ 1 แทนชาย 2 แทนหญิง

AGE แทนอายุ

Year แทนชั้นปี ให้ 1 แทนชั้นปีที่ 1 2 แทนชั้นปีที่ 2 3 แทนชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปสมมุติว่าข้อมูลได้ดังนี้คือ

ขั้นต่อมาเราก็กด tab variable view


เมื่อเสร็จแล้วจะได้

ต่อมาให้กดช่อง Type จะปรากฎหน้าต่างดังนี้
ต่อ blog ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น